Chair and Department of  Medical Biophysics

Medical University of Silesia Katowice

 
 

Home |Teaching and directions of scientific research  | Actual cases Student cases Contact |  Where we are

Employee of department

back

 

 

 

 

   

    

dr n. med. Lidia Białek

Wykładowca

tel. (32) 20-88-424

e-mail: lwiercigroch@sum.edu.pl

Główna tematyka badań naukowych:

Badanie zastosowania leczniczego fali uderzeniowej w schorzeniach ortopedycznych, usprawnianiu chorych z dysfunkcją układu narządów ruchu (rehabilitacji) oraz w dysfunkcjach czynnościowych stawów skroniowo-żuchwowych.

Autor prac naukowych i doniesień zjazdowych w tym:

Król P., Franek A., Wiercigroch L., Porębska B., Franek E., Dolibog P., Dolibog P., Zinka W., Król T.: Aktualny stan wiedzy na temat zogniskowanej i radialnej fali uderzeniowej w ortopedii i fizjoterapii. Cz.1., Fizjoter. Pol., 2012,12,2,83-100.

Franek A., Kusz D., Durmała J., Król P., Wilk R., Detko E., Wnuk B., Dolibog P., Błaszczak E., Dolibog P., Wiercigroch L., Taradaj J.: Próba wykorzystania zogniskowanej fali uderzeniowej w leczeniu wybranych schorzeń ortopedycznych - doniesienie wstępne., Fizjoter. Pol. 2012,12,2,147-158.